DIN TOTALENTREPRENØR


Restaurering av bustadhus, Voss
Byggherre - Skipenes
Type arbeid - Tømrar og stillasarbeid.
Byggjeperiode - 2.juni til 16.juni 2009
 
Stillasarbeid 
Leggjing av nytt tak.  Betongtakstein.
Nye luftehatter, takrenner og skvettsink.
 
 
  

REFERANSER
Hytte på Træenstølen.
Hytte på Rødno. L.Rio
Bustadhus, Nils Haugo
Personalboliger Heimly pensjonat, Flåm
Norheim Bustadfelt, Kvitno
Hytte i Vierdalen. A.C.Strøm
Hustomt, Raugstad, Voss
Påbygg hus, Songve, Voss
Ny drens rundt hus, Brynaflaten, Voss
Hustomt, Eensmoen, Voss
Hytte, Olastøl, Granvin
Hytte i Vierdalen. S. Barmen
Hytte, Vierdalen. Frank Helle
Tilrettelegging av nye kontorplassar, Bømoen, Voss
Ny avløpsledning, Songvesborgi, Voss
Kårhus, Rokne, Voss
Fjerna stein, Bergsdalen, Vaksdal
Brønn, Bordalen, Voss
Renska rasmassar, Gudvangen, Aurland
Hyttetomt, Voss Golf og aktivitetspark
Hyttefelt, Raundalen, Voss
Vedlikehald skogsveg, Kyte, Voss
Hyttetomt i Voss Feriepark. T.Stølen
Hyttetomt i Voss Feriepark. M.Didriksen
Utskifting stikkrenner, Vikjavegen, Voss
Hytter, Myrkdalen, Voss Fjellandsby
Driftsbygning, Skutle, Voss
Husdyrparken, Bordalen
Hytte i Voss Feriepark. Kallekleiv.
Hytte, Berge i Bergsdalen, Vaksdal
Vossapakko
Påbygg Haugamoen, Voss
Påbygg/restaurering hytte, Lønavatnet, Voss
Kabelgrøft på Hamlagrø
Hustomt på Dyrvedalen
Hytte i Voss Feriepark. K.Gundersen
Hyttefelt, Voss feriepark
Hustomt Draugsvollbakkane, Vossestrand
Vierdalen Hyttegrend, Bergsdalen, Vaksdal
Terrasse rundt einebolig.
Restaurering av bustadhus, Voss
Syrifossen kraftverk, Dyrvedalen, Voss
Hytte, Geithaugen, Maurseth
Tilbygg på driftsbygning
Hyttetomt, Nedkvitne
Reidskapshus, Gjernes
Påbygg på Kyrkjebø, Voss
Veranda m.m. i Skulestadmo
Rehabilitering av fritidshus
Restaurering av bustadhus, Voss
Restaureing av løe. Voss
Reidskapshus på Rong
Driftsbygning i Myrkadalen
Resturering av bustadhus
Garasje på Vetleflaten, Voss
Hustomt Bryn, Voss
Driftsbygning på Vinje, Vossestrand
Kraftverk i Rasdalen. Bolstad
Hustomt Tymbrålen, Bjørgum, Voss
Bustadhus på Bjørgum
Voss Handelshus
Veg og kårhus, Voss
Voss Bygg & Anlegg AS
Postboks 217
Tlf 56 51 48 65
Epost: post@voss-bygg-anlegg.no
        Rediger