DIN TOTALENTREPRENØR


Utskifting stikkrenner, Vikjavegen, Voss
Byggherre - E. Opedal & Sønner/ Statens Vegvesen
Type arbeid - Graving, massetransport, betong og asfaltering.
Byggjeperiode - Juni og juli 2010
 
       
 

Voss Bygg & Anlegg AS
Postboks 217
Tlf 56 51 48 65
Epost: post@voss-bygg-anlegg.no
        Rediger