DIN TOTALENTREPRENØR


Ny avløpsledning, Songvesborgi, Voss
Byggherre - Oddvin Stedjeberg
Type arbeid - Graving, røyrlegging og transport
Byggjeperiode - Mai 2011
 
   

Voss Bygg & Anlegg AS
Postboks 217
Tlf 56 51 48 65
Epost: post@voss-bygg-anlegg.no
        Rediger